Projekčná kancelária

 Architektonická štúdia

Patrí medzi najdôležitejšie časti pri navrhovaní stavby. V tejto fáze sa musia zosúladiť Vaše požiadavky a technické možnosti riešenia. Následne sa spravuje dispozičné riešenie/pôdorys so zariadením/ a po jeho úplnom vyladení sa začína pracovať na vizuálnom návrhu /technické pohľady alebo 3D vizualizácia/

Obsah architektonickej štúdie:

 • Situácia osadenia stavby M1:500
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží M1:100
 • Schématické rezy M1:100
 • Technické pohľady M1:100
 • Vizualizácie 3DPD stavebné povolenie

Po dopracovaní architektonickej štúdie sa spracuje projekt pre stavebné povolenie a v 95% tento projekt slúži pre realizáciu stavby.

Základný balík:

 • Architektonicko-stavebna časť
 • Statický posudok
 • Energetický výpočet

Rozšíreny balík:

 • Architektonicko-stavebna časť
 • Statický posudok
 • Energetický výpočet
 • Zdravotechnika /voda,kanál/+prípojky
 • Vykurovanie+prípojky
 • Plynoinštalácia+prípojka
 • Elektroinštalácia+prípojka
 • Projekt požiarnej bezpečnosti
 • Dopravné napojeniePD realizačný projekt